Polityka prywatności1Wprowadzenie
1.1Szczegółowa informacja o polityce prywatności w odniesieniu do danych osobowych zbieranych przez spółkę Autorola.
Kiedy korzystają Państwo z usług spółki Autorola, korzystamy z Państwa danych osobowych. Niniejsza informacja o polityce prywatności ma na celu poinformowanie Państwa, czyli „podmiotu danych”, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe.

Ochrona Państwa danych osobowych ma duże znaczenie, dlatego też zachęcamy Państwa do zapoznania się z niniejszą informacją o polityce prywatności. Jeżeli mają Państwo problem z przeczytaniem niniejszej informacji o polityce prywatności lub potrzebują pomocy w jej zrozumieniu, prosimy o kontakt (telefon: +48 (22) 300 81 81, a my postaramy się Państwu pomóc.

Używamy także „ciasteczek” (cookies). Proszę kliknąć na ikonę Cookie w lewym dolnym rogu ekranu, aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, jak używamy plików cookie.
2Kontakt
2.1Spółką zbierającą Państwa dane, zwaną administratorem danych, jest:

Autorola A/S
Skibhusvej 52A
DK-5000 Odense C
Denmark
Tel: +45 70 20 16 61
Email: kundecenter@autocom.dk

/>
Spółką pierwszego kontaktu oraz przetwarzającą Państwa dane, zwaną procesorem jest:

Autorola Sp. z o.o.
Łopuszańska 36
02-220 Warszawa
Tel: +48 22 300 81 81
Email: info@autorola.pl

2.2Jeżeli chcą Państwo wnieść skargę na sposób, w jaki traktujemy Państwa dane, a my nie możemy Państwu pomóc, należy skontaktować się z organem ds. ochrony danych:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - GIODO
ul. Stawki 2
00-193 Warsaw
Tel: +48 22 53 10 440
Email: kancelaria@giodo.gov.pl
Website: https://www.giodo.gov.pl/

2.3Państwa dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

(ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/679 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych))
3Osoby, które zarejestrują się w serwisach spółki Autorola
3.1Rejestrując się w charakterze użytkownika usług spółki Autorola, zawierają Państwo umowę, do której realizacji spółka Autorola wymaga Państwa danych kontaktowych. Przekazane informacje zostaną wykorzystane w celu świadczenia usług przez spółkę Autorola, w celu weryfikacji Państwa tożsamości oraz w celu zapewnienia Państwu dostępu do właściwych systemów informatycznych.

Pod nieobecność roszczenia prawnego zamierzamy usunąć lub zapewnić anonimowość danych zebranych od Państwa podczas przeszukiwania naszych witryn po upływie 1 roku od ostatniego logowania lub 5 lat od ostatniego kupna lub sprzedaży pojazdu lub innych towarów. Prosimy o pozostawienie pewnego marginesu czasu, ponieważ nie codziennie sprawdzamy, które informacje wymagają usunięcia.
3.2W niektórych przypadkach przekazujemy Państwa dane osobowe, zebrane podczas rejestracji w serwisach Autorola, osobom trzecim w celu realizacji ustalonych usług. Do takich przypadków należą w szczególności sprzedaż lub kupno pojazdów lub towarów, brak zapłaty należnych faktur wystawionych przez Autorola, wystawianie przez nas faktur, realizowany przez nas zwrot płatności, polecenie władz w związku z dochodzeniem karnym i inne.

Odbiorców można podzielić na następujące kategorie:

 • Kontrolerzy finansowi
 • Nabywca sprzedawanych przez Państwa pojazdów lub towarów
 • Sprzedawca kupowanych przez Państwa pojazdów lub towarów
 • Nasz bank
 • Nasza firma windykacyjna
 • Nasza firma odzyskująca długi
 • Spółka zajmująca się podpisywaniem umów cyfrowych
 • Władze
 • Nasi partnerzy prowadzący hosting naszych witryn i serwisów internetowych
 • Nasi partnerzy tworzący kopie zapasowe danych
 • Dostawcy usług SMS
 • Parkingi, z których Państwo odbierają lub do których Państwo dostarczają pojazdy lub towary
 • Firmy przewozowe dowożące do Państwa pojazdy lub je od Państwa odbierające
3.3Przekazujemy dowód rejestracyjny pojazdu do krajów spoza Unii Europejskiej w przypadku sprzedaży pojazdów lub towarów poza Unią Europejską. Do przekazania pojazdu nowemu właścicielowi kupujący wymaga dowodu rejestracyjnego i dlatego przekazujemy dowód nowemu właścicielowi, aby mógł on zgłosić roszczenie prawne względem pojazdu.
4Osoby przeszukujące nasze witryny
4.1Zbieramy informacje o odwiedzanych przez Państwa stronach, oglądanych pojazdach, o pojazdach dodawanych do listy ulubionych, kampaniach, które skłoniły Państwa do wejścia na nasze witryny itp. Dane te wykorzystujemy do polecenia Państwu odpowiednich pojazdów, do celów marketingowych i w celu optymalizacji doświadczenia użytkownika oraz przepływu na potrzeby zwiększenia sprzedaży. Zebrane informacje wykorzystujemy także, by podpowiedzieć naszemu zespołowi sprzedawców potencjalnych nabywców.
4.2Pod nieobecność roszczenia prawnego zamierzamy usunąć lub zapewnić anonimowość danych zebranych od Państwa podczas przeszukiwania naszych witryn po upływie 1 roku od ostatniego logowania lub 5 lat od ostatniego kupna lub sprzedaży pojazdu lub innych towarów. Prosimy o pozostawienie pewnego marginesu czasu, ponieważ nie codziennie sprawdzamy, które informacje wymagają usunięcia.

Posiadamy interes prawny w optymalizacji naszej sprzedaży, co naszym zdaniem jest zgodnym z prawem powodem zbierania i przetwarzania Państwa danych w oparciu o prowadzone przez Państwa przeszukiwanie naszych witryn.
4.3Korzystamy z usług osób trzecich w celu opracowania anonimowych statystyk wykorzystania naszych witryn. Używamy także „ciasteczek” (cookies). Szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki używamy ciasteczek, znajdują się w naszej (polityce dotyczącej ciasteczek).
5Osoby korzystające z Biura Obsługi Autorola lub innych sposobów wsparcia
5.1Udzielając wsparcia i pomocy, spółka Autorola pragnie zapewnić Państwu dobre doświadczenia związane z korzystaniem z naszych systemów i usług informatycznych oraz zagwarantować rozwiązanie problemów w odpowiednim czasie.

Zawsze z przyjemnością zapewnimy Państwu pomoc, gdy mają Państwo problem związany z naszymi usługami. Posiadamy uzasadniony interes w pomaganiu naszym klientom korzystać z naszych usług.

Korzystamy z systemów podmiotów zewnętrznych do śledzenia otrzymanych zapytań serwisowych, a dane osobowe podane przez Państwa w związku ze wsparciem może przechowywać partner zewnętrzny.

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w związku z podsystemem, możemy być zmuszeni do przekazywania danych osobowych podanych przez Państwa w związku ze wsparciem, aby uzyskać żądane wsparcie od naszych partnerów.

Dane osobowe podane przez Państwa w związku ze wsparciem usuniemy po upływie najwyżej dwóch lat od realizacji Państwa zlecenia serwisowego lub zapewnimy anonimowość takich danych.
6Osoby naruszające
6.1Prowadzimy wewnętrzną ewidencję nieuczciwych i nierzetelnych użytkowników, tzn. takich, którzy np. odmawiają uregulowania uzasadnionej prowizji kupującego lub sprzedającego, wywierają naciski na sprzedawcę w czasie odbioru pojazdu próbując oszukać sprzedawcę lub prezentując podobne zachowania.

Wykorzystujemy te informacje, aby ocenić, czy chcemy nadal współpracować z osobą dopuszczającą się naruszenia.

Posiadamy interes prawny w świadczeniu profesjonalnych usług, co oznacza, że staramy się, by nasi kupujący i sprzedający działali profesjonalnie.
6.2W przypadkach złamania przepisów lub roszczenia prawnego przekażemy takie informacje właściwym stronom, w tym:

 • Władzom
 • Prawnikom

Takie informacje mogą być niezbędne także na potrzeby kontroli finansowej, ponieważ mogą stanowić dokumentację straty lub zysku. W takim przypadku informację przekażemy:

 • Kontrolerom finansowym
6.3Jeżeli nie pojawi się roszczenie prawne lub wykroczenie będzie tak poważne, że uzasadnia dłuższy okres przechowywania, zamierzamy usunąć takie informacje lub zapewnić ich anonimowość po upływie 5 lat od ostatniego zakupu lub sprzedaży przez Państwa jakiegokolwiek pojazdu lub towarów. Prosimy o pozostawienie pewnego marginesu czasu, ponieważ nie codziennie sprawdzamy, które informacje wymagają usunięcia.
7Osoby kupujące i sprzedające pojazdy
7.1Aby ułatwić sprzedaż, kupujący i sprzedający muszą wymienić się danymi osobowymi, zaś spółka Autorola przekazuje te informacje obu stronom w ramach umowy zawartej podczas rejestracji w serwisach Autorola. Niektóre transakcje prowadzone są przez pośrednika i wówczas kupujący i nabywca nie wymieniają się danymi osobowymi. Po zakończeniu aukcji spółka Autorola próbuje nawiązać kontakt z potencjalnymi nabywcami oraz sprzedającym i negocjować sprzedaż.
7.2Przekażemy Państwa dane kontaktowe do krajów spoza Unii Europejskiej w przypadkach, gdy kupują lub sprzedają Państwo pojazdy lub towary poza UE.

Autorola stosuje standardową klauzulę umowną, aby zapewnić właściwą ochronę Państwa danych osobowych przy braku odpowiedniej decyzji zgodnie z art. 45 pkt. 3 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.
7.3Pod nieobecność roszczenia prawnego zamierzamy usunąć lub zapewnić anonimowość danych zebranych od Państwa po upływie 5 lat od ostatniego kupna lub sprzedaży pojazdu lub innych towarów. Prosimy o pozostawienie pewnego marginesu czasu, ponieważ nie codziennie sprawdzamy, które informacje wymagają usunięcia.
7.4Autorola jest zobowiązana do zgłaszania towarów importowanych i eksportowanych do INTRASTAT, przekazujemy wówczas wymagane prawem dane osobowe.

Spółka Autorola jest prawnie zobowiązana do wyrejestrowania pojazdów przed wywiezieniem ich z kraju lub udokumentowania procesu wyrejestrowania. Podczas wyrejestrowywania Państwa dane osobowe zostaną przekazane odpowiednim władzom.
8Osoby, które uzyskują zwrot
8.1Jeżeli musimy zwrócić zapłaconą kwotę, potrzebujemy danych rachunku bankowego, na który przelejemy pieniądze. Mogą Państwo odmówić podania takich informacji, ale oznacza to dłuższy czas realizacji oraz fakt, że nie będziemy mogli dokonać bezpośredniego przelewu. Zwracamy pieniądze na podstawie umowy zawartej między Państwem a nami, dążąc do sprawiedliwego traktowania Państwa i innych klientów w celu promowania przyszłych transakcji i współpracy.

Dane rachunku przekażemy:

 • Naszemu bankowi
 • Kontrolerom finansowym

Dane Państwa rachunku bankowego usuniemy po upływie 5 lat od ostatniego zwrotu. Prosimy o pozostawienie pewnego marginesu czasu, ponieważ nie codziennie sprawdzamy, które informacje wymagają usunięcia.
9Osoby, które odmówią płatności
9.1Zgodnie z umową zawartą między naszymi klientami a spółką Autorola, spółka Autorola będzie dążyć do wyegzekwowania zaległych płatności.

Jeśli spółka Autorola i klient nie mogą dojść do porozumienia w sprawie sposobu płatności, Autorola skorzysta z usług podmiotu zewnętrznego, który dokona windykacji należności, i w takim przypadku przekaże dane osobowe firmie odzyskującej należności.

Autorola nie jest spółką windykacyjną i dąży do zapewnienia sprawiedliwego traktowania wszystkich stron.
9.2Pod nieobecność roszczenia prawnego zamierzamy usunąć lub zapewnić anonimowość danych zebranych od Państwa po upływie 5 lat od rozliczenia lub anulowania ostatniej zaległej płatności. Prosimy o pozostawienie pewnego marginesu czasu, ponieważ nie codziennie sprawdzamy, które informacje wymagają usunięcia.
10Państwa prawa
10.1Zgodnie z przepisami posiadamy następujące prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych używanych przez spółkę Autorola:
10.2Prawo do usunięcia ("prawo do zapomnienia")
Autorola usunie Państwa dane osobowe lub zapewni ich anonimowość na żądanie. Usunięcie Państwa danych osobowych zostanie przeprowadzone jak najszybciej w ciągu jednego miesiąca od otrzymania Państwa żądania.

Wyjątki
Autorola jest zobowiązana do usunięcia Państwa danych jedynie w przypadku, gdy nie ma obowiązku przechowywać informacji lub występuje jedna z poniższych okoliczności:

 • Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celu, w związku, z którym je zebrano lub przetwarzano;
 • Wycofają Państwo udzieloną zgodę na zbieranie i przetwarzanie, i nie ma innych podstaw prawnych przetwarzania;
 • Sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu w bezpośrednich celach marketingowych;
 • Nastąpiło niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych;
 • Państwa dane osobowe należy usunąć, aby zrealizować obowiązek prawny, nakładany przez prawo na Autorola.
10.3Prawo do ograniczenia przetwarzania
Autorola przerwie przetwarzanie Państwa danych osobowych na Państwa żądanie.

Wyjątki
Spółka Autorola jest zobowiązana do zaprzestania przetwarzania Państwa danych tylko w przypadku spełnienia jednego z poniższych warunków:

 • Podważą Państwo rzetelność danych osobowych, przez okres pozwalający spółce Autorola na weryfikację rzetelności danych osobowych;
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych i żądają ograniczenia ich wykorzystania;
 • Autorola nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one niezbędne podmiotowi danych do ustanowienia, realizacji i obrony przed roszczeniami prawnymi;
 • Powiadomili Państwo spółkę Autorola o naruszeniu Państwa interesów, praw i swobód w oczekiwaniu na weryfikację, czy zasadne podstawy spółki Autorola są ważniejsze od przedstawianych przez Państwa.
10.4Prawo do usunięcia niezgodności
Jeżeli stwierdzą Państwo nieprawidłowość swoich danych osobowych, proszę nas o tym powiadomić, a my wprowadzimy poprawki.
10.5Prawo dostępu przez podmiot danych
Mają państwo prawo otrzymać kopię Państwa danych osobowych posiadanych przez spółkę Autorola. Przekażemy je w formie cyfrowej przy braku odrębnych ustaleń. Widoczności Państwa danych osobowych dotyczy większa liczba zasad, ale wszystkie wymagane informacje powinny być ujęte powyżej. Kopia Państwa danych osobowych zostanie doręczona jak najszybciej w ciągu jednego miesiąca od otrzymania Państwa żądania.
10.6Prawo do wycofania zgody
W przypadku, gdy zbieranie i wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych opiera się na Państwa zgodzie, mogą Państwo wycofać taką zgodę w dowolnej chwili, kontaktując się ze spółką Autorola.
10.7Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych osobowych w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy. Autorola może także wysłać je bezpośrednio do innej spółki na Państwa żądanie.

Wyjątki
Autorola ma obowiązek przekazać Państwa dane osobowe jedynie, kiedy:

 • To Państwo przekazali dane spółce Autorola,
 • zbieranie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy, której są Państwo stroną oraz
 • przetwarzanie odbywa się automatycznie (to znaczy bez informacji w formie papierowej).
10.8Prawo do zgłoszenia sprzeciwu
Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych związanym z marketingiem bezpośrednim, a także jeżeli uważają Państwo, że doszło do naruszenia Państwa prawa lub zagrożenia Państwa wolności.

Wyjątki
Spółka Autorola może nadal przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących przypadkach:

 • Spółka Autorola przedstawi istotne uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania.
 • Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez spółkę Autorola jest niezbędne do ustanowienia, realizacji i obrony przed roszczeniami prawnymi.
 • Podstawą prawną przetwarzania nie jest uzasadniony interes lub przetwarzanie wynika z interesu publicznego.